Polski Związek Kulturalno - Oświatowy
                                                    Miejscowe Koło Hawierzów Błędowice


Informator 2/201030.3.2010
W drugim tegorocznym informatorze poinformuję państwa o wynikach roku 2009 i planach na rok 2010. Uzgodnione dnia 7 marca na zebraniu sprawozdawczym.

   Na początek parę liczb. Na zebranie przybyło 50 członków naszego Koła, czyli z 418-osobowej bazy członkowskiej niespełna 12%. Na początku wysłuchaliśmy interesujących danych o życiu Fryderyka Chopina w wykonaniu uczniów naszej podstawówki. Po zagajeniu zebrania przez mgr. Romana Kaderkę przezes ing. Piotr Chroboczek przeczytał sprawozdanie z działalności naszego Koła za rok 2009. Między innymi mogliśmy usłyszeć, że nasze Koło zorganizowalo 12 imprez i jedną wycieczkę. Oprócz tego systematycznie pracują Kluby Kobiet, Seniora, Tenisa Stołowego i zespoły: kapela Kamraci i Zespół Regionalny Błędowice. W ubiegłym roku rozpoczęły swoją działalność Klub Młodych i Klub Średniaka. Ze sprawozdania wyniknęło, że nasze Koło jest aktywne i pracy kulturalno-oświatowej poświęca dużo czasu. Na końcu sprawozdania prezes podziękował wszystkim ofiarnym działaczom za ich niestrudzoną pracę. Podziękował członkom zarządu, członkom komisji, rejonowym, gospodarzom i kierownictwu zespołów i klubów za ofiarną pracę. W dalszej części zebrania gospodarz Domu Ing. Józef Pietrus zaznajomił nas z jego wykorzystaniem. Nasz Dom PZKO był w roku 2009 wynajęty na różne imprezy i spotkaia aż 240 dni.

   Ing. Roman Danel zaprezentował strony internetowe naszego Koła, które już niemal rok są dostępne na www.bledowice.cz Poinformował również o nowo założonych stronach naszego zespołu regionalnego zr.bledowice.cz. Apelował o przesyłanie artykułów o imprezach minonych i tych, które są dopiero w fazie przygotowań pod adres: admin@bledowice.cz

   Na końcu zebrania prezes zaznajomił obecnych z planem na rok 2010, w którym nasze Koło znów szykuje swoje tradycyjne oraz nowe imprezy. Pierwszą, nową imprezą, którą będziemy organizować corocznie, będzie majówka, czyli „W jednej izbie z Kamratami”. W połowie czerwca smażenie jajecznicy. W ostatni weekend wakacji tradycyjne dożynki śląskie, a w drugim tygodniu września średniacy wyjadą na grzybobranie, może wreszcie coś znajdą. W październiku Klub Seniora organizuje VI już z kolei rocznik turnieju w tenisie stołowym. W grudniu nasze Koło czeka następna nowa impreza, którą będziemy chcieli organizować zawsze w okresie przedświątecznym pod nazwą „Przeglad Ludowych Zespołów Dziecięcych”. Przedostatnią tegoroczna akcją będzie Wigilijka, a rok zakończymy Sylwestrem, który znowu zorganizują średniacy.

   Tyle do zebrania sprawozdawczego. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami zrealizujemy podjęte zadania i uchwały, że uda nam się uzyskać większe porozumienie, zainteresowanie i poparcie członków dla działalności naszego Koła, i że nadal, a może w liczniejszym gronie, będziemy też spotykali się w naszym Domu PZKO. (M.B.)

Pełny text Informatora 2/2010 do pobrania w formie pdf tutaj


design&codding: Marek Danel

Wspierają nas