Polski Związek Kulturalno - Oświatowy
                                                    Miejscowe Koło Hawierzów Błędowice


Informator 2/201118.4.2011
W drugim tegorocznym informatorze podajemy informację o wynikach roku 2010, planach na rok 2011 oraz o liczebnym składzie nowego zarządu MK, jak został wybrany na Zebraniu Walnym dnia 6 marca.
    Na początek parę liczb. Na zebranie przybyło 65 członków naszego Koła, czyli z 390-osobowej bazy członkowskiej niespełna 17%. Na początku wysłuchaliśmy piosenek w wykonaniu dziewcząt z naszej podstawówki. Następnie prezes naszego Koła ing. Piotr Chroboczek złożył życzenia oraz drobnym upominkiem podziękował wszystkim zgromadzonym z okazji Dnia Kobiet. Po zagajeniu zebrania przez mgr. Romana Kaderkę przezes przeczytał sprawozdanie z działalności naszego Koła za rok 2010. Między innymi mogliśmy usłyszeć, że nasze Koło w zeszłym roku zorganizowalo 14 imprez. Oprócz tego systematycznie pracują Kluby Kobiet, Seniora, Średniaka oraz młodych. Działają również zespoły: kapela Kamraci z chórkiem i Zespół Regionalny Błędowice. Ze sprawozdania wyniknęło, że nasze Koło jest aktywne i pracy kulturalno-oświatowej poświęca dużo czasu. Na końcu sprawozdania prezes podziękował wszystkim ofiarnym działaczom za ich niestrudzoną pracę. Podziękował członkom zarządu, członkom komisji, rejonowym, gospodarzom domu, kierownictwu zespołów i klubów za ofiarną pracę. W dalszej części sprawozdania prezes zaznajomił nas z wykorzystaniem Domu PZKO. Był w roku 2010 wynajęty 182 razy na różne imprezy i spotkania.
    Następnie został wybrany 31 osobowy, nowy zarząd naszego Koła na okres lat 2011-2012. Detaliczny spis wraz z funkcjami zostanie opisany w następnym numerze informatora.
    Na końcu zebrania prezes zaznajomił obecnych z planem pracy na rok 2011, w którym nasze Koło znów szykuje swoje tradycyjne oraz nowe imprezy. Podwieczorek Ostatkowy, potem już trzecia edycja majówki, czyli „W jednej izbie z Kamratami”, na którą w tym roku zaprosiliśmy zespół „Małe Bartusie” z Zakopanego. Zaraz pierwszego czerwca odbędzie się smażenie jajecznicy, a w pierwszy powakacyjny weekend tradycyjne Dożynki Śląskie. We wrześniu klub kobiet zorganizuje wystawę, a średniacy wybiora się na grzybobranie. W październiku Klub Seniora organizuje VII już z kolei rocznik turnieju w tenisie stołowym. W grudniu nasze Koło czeka następna wielka impreza. Bedzie to nowa premiera widowiska „Od posta do posta” zespołu Błędowice. Przedostatnią tegoroczną akcją będzie Wigilijka, a rok zakończymy sylwestrem, który znowu dla wszystkich chętnych członków naszego koła zorganizują średniacy.

Pełny text Informatora 2/2011 do pobrania w formie pdf tutaj


design&codding: Marek Danel

Wspierają nas