Polski Związek Kulturalno - Oświatowy
                                                    Miejscowe Koło Hawierzów Błędowice


Informator 2/201217.4.2012
W drugim tegorocznym informatorze poinformuję państwa o wynikach roku 2011 i planach na rok 2012, jak zostały uzgodnione dnia 11 marca na zebraniu sprawozdawczym.
Na początek parę liczb. Na zebranie przybyło 63 członków naszego Koła, czyli z 400-osobowej bazy członkowskiej niespełna 16%. Na początku wysłuchaliśmy program kulturalny w wykonaniu uczniów naszej podstawówki. Po zagajeniu zebrania przez mgr. Romana Kaderkę przezes ing. Piotr Chroboczek przeczytał sprawozdanie z działalności naszego Koła za rok 2011. Między innymi mogliśmy usłyszeć, że nasze Koło zorganizowalo 12 imprez. Oprócz tego systematycznie pracują Kluby Kobiet, Seniora, Średnika i Młodych oraz zespoły: kapela Kamraci, Chórek i Zespół Regionalny Błędowice. Ze sprawozdania wyniknęło, że nasze Koło jest aktywne i pracy kulturalno-oświatowej poświęca dużo czasu. Na końcu sprawozdania prezes podziękował wszystkim ofiarnym działaczom za ich niestrudzoną pracę. Podziękował również członkom zarządu, członkom komisji, rejonowym, gospodarzom, kierownictwu zespołów i klubów za ofiarną pracę. W dalszej części zebrania przezes zaznajomił nas z wykorzystaniem naszego Domu PZKO. Był on w roku 2011 wynajęty na różne imprezy i spotkania aż 211 dni. Na końcu zebrania prezes zaznajomił obecnych z planem na rok 2012, w którym nasze Koło znów szykuje swoje tradycyjne imprezy. Po już odbytych balach młodzi zespołowicze zorganiują na początku kwietna Śmigus-dyngus, pod koniec czerwca smażenie jajecznicy. W ostatni weekend wakacji tradycyjne dożynki śląskie. W październiku klub tenisa stołowego organizuje VIII już z kolei rocznik turnieju w tenisie stołowym. Przedostatnią tegoroczną akcją będzie Wigilijka, a rok zakończymy Sylwestrem, organizowanym średniakami. Tyle do planów kulturalnych. Jednak czeka nas również niemało pracy z utrzymaniem i odnawianiem naszego Domu. Planujemy rekonstrukcję podium w ogrodzie, mamy również zaplanowaną obnowę urządzeń w kuchni, a szukujemy się do zacieplenia najkrytyczniejszych miejsc starej cześci budynku. Niektóre z tych planów zależą od wniku podanych grantów. Jestem jednak przekonany, że wspólnymi siłami zrealizujemy podjęte zadania i uchwały. M.B.

Pełny text Informatora 2/2012 do pobrania w formie pdf tutaj


design&codding: Marek Danel, articles editing&design: Roman Danel

Wspierają nas