Polski Związek Kulturalno - Oświatowy
                                                    Miejscowe Koło Hawierzów Błędowice


Informator 2/201327.3.2013
W niedzielę 24 lutego bieżącego roku odbyło się Zebranie Walne. Na zebraniu było obecnych 63 członków z 408 osobowej bazy członkowskiej naszego Koła. Byli to zwłaszcza członkowie, którzy w wielkiej mierze udzielają się w życiu naszego Koła lub też są jego gorącymi sympatykami. Tych, którzy z różnych przyczyn nie przybyli na nasze zebranie i niespełnili tak podstawowego obowiązku członka pragniemy w tym numerze informatora zaznajomić z najważniejszymi informacjami o naszym Kole.
    Z ust naszego prezesa ing. P. Chroboczka mogliśmy posłuchać sprawozdania za okres zeszłoroczny. Odbyło się w nim  31  różnych akcji. Zaznajomił nas również z planem pracy na rok biezący. Przygotowane jest 33 imprez. Są wśród nich tradyjne takie, jak bale, ostatki, smażenie jajecznicy, dożynki, sylwester itp. Jest też przygotowywana wystawa klubów pt. „50 lat pod własną strzechą”.    
    Dalej na zebraniu został wybrany nowy zarząd naszego MK i zatwierdzeni rejonowi. Liczba jego członków od zeszłej kadencji niemal się nie zmieniła. Obecnie w zarządzie i w prowadzeniu MK wraz komisją rewizyjną pracuje 35 osób. Prezes podziękował drobnym upominkiem członkom, którzy ukończyli długoletnią pracę w zarządzie. Pani Annie Stasiowej, ing. Józefowi Pietrusowi oraz rejonowej pani Janinie Paździorowej. Na zebraniu walnym dalej nas prezes zaznajomił z największą od paru lat planowaną inwestycją, a to, z remontem generalnym kuchni, który przebiegnie w kwietniu i  jest do tego przeznaczone i zarządem uchwalone 350 tyś. koron. Prosimy wszystkich chętnych, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób pomóc o registrację do harmonogramu poszczególych prac na naszych stronach internetowych www.bledowice.cz. lub podają zgłoszenie do nastepnęgo zebrania zarządu 8.4. Druk do wpisywania będzie dostępny również w bibliotece.
    Nie jest to jedyna akcja inwestycyjna, która nas w bieżącym roku czeka. Nastepną, nie mniej ważną będzie podłączenie Domu PZKO do systemu kanalizacyjnego miasta Hawierzowa. O terminie prac będziemy państwa informować w dalszych numerach informatora.

Pełny text Informatora czytaj tutaj.


design&codding: Marek Danel, articles editing&design: Roman Danel

Wspierają nas