Polski Związek Kulturalno - Oświatowy
                                                    Miejscowe Koło Hawierzów Błędowice


Informator 3/20093.8.2009
Przeżywamy okres wakacji, urlopów i wypoczynku. Życzymy więc wszystkim udanego lata, wielu słonecznych dni, relaksu i natchnienia do dalszej pracy.
Dla naszego Koła schyłek lata kojarzy się ze świętem zbioru plonów i urodzaju. Również w tym roku tradycji stanie się zadość na jubileuszowych 40 DOŻYNKACH ŚLĄSKICH, które odbędą się tradycyjnie w ostatnią sierpniową sobotę. Zapraszamy więc wszystkich na tę imprezę, by razem spędzić wolne chwile.
W programie oprócz tradycyjnego obrządku dożynkowego,wykonanego przez Błędowian z Kamratami, wystąpi gościnnie zespół „Valašský vejvoda” z kapelą cymbałową, pod kierownictwem p. Tofela.

W ostatnią niedzielę marca został na zebraniu walnym wybrany nowy zarząd naszego MK. Liczba jego członków od zeszłej kadencji niemal się nie zmieniła.Obecnie w zarządzie i w prowadzeniu MK, wraz komisją rewizyjną, pracuje 32 osób. Nowy zarząd na swoim pierwszym zebraniu 8.4.2009 jednogłośnie wybrał za prezesa Ing. Piotra Chroboczka. Dalej zostały podzielone poszczególne funkcje następująco:
– wiceprezes: Ing. Władysław Kotula, Ing. Marek Bystroń
– sekretarz: Ing. Renata Krucinowa
– protokolant: Ing. Marek Bystroń
– kasjer: Irena Danel, Dana Gałuszkowa
– gospodarz Domu PZKO: Ing. Józef Pietrus, Lidie Nowakowa
– troska o członka, propagacja: Mgr. Halina Chmielowa
– Informator: Ing. Marek Bystroń, Mgr. Jolanta Kożusznikowa
– gospodarze imprez: Bolesław Bystroń, Ing.Wiesław Gałuszka, Ing. Jerzy Bilan, Ing. Roman Danel, Anna Stasiowa, Daria Bałonowa, MUDr. Dagmar Kubinowa,
– pomoc prawna: Mgr. Alicja Kellenberg Klimeš
– kontakt ze szkołą: Mgr. Roman Kaderka
– kierownik rejonowych: Marta Macurowa
– ewidencja członków, kartoteka: Mgr. Halina Hekerowa
– administrator stron internetowych: Ing. Roman Danel
– komisja techniczna: Bolesław Bystroń, Jan Michalik, Zbigniew Kosiec, Ing. Henryk Prymus, Lukasz Mlynarič, Michał Toman
– komisja kulturalna: Renata Stasiowa, Marcin Pisula, Aniela Pawlasowa, Stanisława Chroboczkowa, Sabina Gałuszkowa, Beata Bystroniowa, Barbara Krygiel
– kronikarz: Tadeusz Nierostek
– biblioteka i rozprowadzanie biletów: Danuta Śmiłowska
– kierownik klubu kobiet: Anna Stasiowa
– kierownik klubu seniora: Tadeusz Nierostek
– kierownik klubu średniaków: Ing. Roman Danel
– przewodniczący klubu młodych: Piotr Chroboczek
– komisja rewizyjna: Ing. Otokar Wigłasz, Alena Kołorzowa, Ing. Barbara Jasiokowa
Życzmy więc wszystkim członkom, nie tylko nowego zarządu, żeby im przynosiła praca zadowolenie, a służyła również dla użytku i rozwoju naszego Koła.

Pełny text Informatora 3/2009 do pobrania w formie pdf tutaj


design&codding: Marek Danel, articles editing&design: Roman Danel

Wspierają nas