Informatory PZKO Błędowice

lokalu Świetlicowego nastąpiło w r.1964. Gospodarzem został Bernard Chudoba (1964-1983). Park Macierzy Szkolnej (1930r.) przekazała MRN w Błędowicach w r.1948 MK PZKO, który ze względów bezpieczeństwa sprzedano w r.1966 a dochód przeznaczono na poszerzenie Zborówki – Domu PZKO. Dobudowaniem sali, szatni i sanitariatów w r.1967 nastąpiło uroczyste otwarcie. Na ten cel wydano pamiątkowe cegiełki. Klub Młodych MK PZKO buduje własny lokal „Na Strychu“ w r. 1977. Na imprezy w ogrodzie zbudowano (projekt Ing.O.Chmiel) podium z szatnią, z pomocą �nansową ZG PZKO w r.1978. W r.1980 otrzymało koło w spadku od państwa Anny i Henryka Kożuszników w sąsiedztwie Dom Rodzinny , który sprzedano a dochód przekazano na budowę nowego Domu PZKO. Dla licznych gości imprez koła zbudowano w r.1981 parking na 20 samochodów. Stara część Zborówki zbudowana w r.1853wymagała coraz większej opieki i zarząd MK postanowił po zleceniu przez członków Koła podjąć decyzję o budowie nowego Domu PZKO. Z pomocą przyszły władze miasta przekazując �nanse (1,3 mil.Kčs) w ramach „Akcji Z“. Pożegnanie starej Zborówki nastąpiło 7.4.1984. Z demolicji odwieziono 220 ciężarówek materiału a jeszcze w tym roku nowy dom był pod dachem. Uroczyste otwarcie nastąpiło 15.8.1985 a przy jego budowie (17 miesięcy) przepracowali członkowie darmowo ponad 22 tys. godzin a z darów pieniężnych od członków 110 tys.Kčs zakupiono nowy inwentarz. Wartość budynku 2,2 mil. Kčs W r. 2008 przeprowadzono wymianę okien i drzwi, a w maju r. 2013 modernizację kuchni. Wystawa na pewno przypomniała niejednemu zwiedzającemu zmiany od zakupienia starej Zborówki po budowę Nowego Domu PZKO. Potwierdziła ponownie ogromne poświęcenie i o�arność kilku generacji członków naszego Koła. Organizator wystawy Klub Seniora swym skromnymwkładempodkreślił, iż właśnie dzięki„Starej Zborówce – dzisiaj nowy Dom PZKO“ może się rozwijać bogata i wszechstronna działalność Polaków w Błędowicach. W jednej izbie z Kamratami , to impreza zespołu regionalnego, kapeli Kamraci i ich gości, ostatnio odbywająca się w maju, co dwa lata. W tym roku miała szczególny chartakter związany z obecnością

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==