Informatory PZKO Błędowice

polskiego śpiewaka operowego Piotra Beczały oraz melodie ze Strasznego dworu. Oklaski zebranych i podziękowania pani Alinie zakończyły udane spotkanie „kącika kulturalnego” klubów. 24.6. Zebranie sprawozdawcze Z trzymiesięcznym opóźnieniem odbyło się zebranie sprawozdawcze MK PZKO w Hawierzowie-Błędowicach. Prezes Piotr Chroboczek podziękował zasłużonym działaczkom Klubu Kobiet, paniom Antonii Hajzlerowej i Danušy Zotykowej za długoletnią ofiarną pracę na rzecz Związu, wręczając paniom Akty podziękowania i kwiaty. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w 2019 roku. Zebrani obejrzeli multymedialną prezentację: Balu Błędowickiego, Podwieczorka Ostatkowego, wycieczki Klubu Ś redniaka do browaru w Olbrachcicch, prelekcję podróżniczą pt. Zaolziocy we świecie,30-leci kapeli Kamraci, Festiwal PZKO w Trzyńcu, Ś wiatowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie z udziałem ZR Błędowice, występ ZR Błędowice na Ś więcie Gorolskim, 50 Dożynki Ś ląskie, wyjazd gospodarzy Lucyny i Marka Bystroniów na Dożynki Prezydenckie do Spały w Polsce, Wigilijkę Koła i błędowickiego przedszkola, Koncert kolęd Kamratów i chórku oraz uczniów błędowickiej podstawówki w kościele ewangelickim i zabawę sylwestrową. Prezes ponadto przedstawił działalność Klubu Kobiet i Seniora. Członkowie spotykają się dwa razy w miesiącu. W ramach spotkań organizują prelekcje, smażenie jajecznicy, biorą udział w wigilijce, Podwieczorku Ostatkowym, dożynkach. Panie pomagają przy zabezpieczaniu imprez od strony kulinarnej (pieczenie pączków i szycie kotylionów na bal, smażenie placków ziemniaczanych na dożynki) oraz w spotkaniach i wycieczkach organizowanych przez Sekcję Kobiet przy ZG PZKO. W styczniu wybrano nowe kierownictwo Klubu Kobiet. Przewodniczącą została Alicja Klimeš, zastępcą Aurelia Staś. Aktywni członkowie Klubu Ś redniaka organizują prelekcje spotkania klubowe oraz biorą udział w brygadach organizowanych przez komisję techniczną przy utrzymaniu Domu PZKO, przy organizowaniu balu, Podwieczorka Ostatkowego i dożynkach. ZR Błędowice należy do najaktywniejszych i godnie reprezentuje nasze Koło. Ich występy oklaskiwane są na Zaolziu i za granicą. W maju nowym kierownikiem artystycznym zespołu został Krystian Olszowski, organizacyjnym Dorota Pawlas. Tancerze dziesięciokrotnie występowali z programem folklorystycznym i balowym. W roku 2019 pomieszczenia Domu PZKO wykorzystano 130 razy. Jego utrzymanie wymaga wiele poświęcenia i pracy ze strony gospodyni i komisji technicznej. Sprawozdanie kasowe i komisji rewizyjnej to bardzo ważne punkty zebrania sprawozdawczego. Dzięki dotacjom miasta Hawierzowa, Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie i województwa morawsko-śląskiego mogło dojść do zrealizowania zaplanowanych imprez. Pomyślnie rozwija się współpraca z błędowicką podstawówką i przedszkolem. Młodzież przychodzi na imprezy Koła z programami kulturalnymi w zamian dyrekcja umożliwia zespołowi korzystać z sali gimnastycznej. Prezes przypomniał o czynnej dwa razy w tygodniu bibliotece i wydawaniu dwa razy w roku Informatora. Na zakończenie sprawozdania podziękował ofiarnej pracy rejonowym i wszystkim działaczom, członkom zarządu, komisji, gospodarzowi kierownikom zespołów i klubów. Następnie przedstawiono plan pracy na rok 2020 i zaproszono zebranych do wzięcia udziału w sejmiku gminnym. O działalności MK PZKO można przeczytaćw Informatorach i na www.Bledowice.cz w zakładce kroniki. 24.6. Sejmik Gminny Kongresu Polaków w Hawierzowie Zebranie zagaił pełnomocnik gminny KP w Hawierzowie, Franciszek Jasiok. Mariusz Wałach prezes Kongresu ocenił aktywność błędowickich pezetkaowców ich zaangażowanie i szeroką działalność kulturalną. Następnie zaprezentował różnorakie działania Kongresu Polaków. Mówił o powstającym Centru m Rozwoju Zaolzia. Jego powołanie do życia będzie kolejnym etapem realizacji Wizji 2035 - strategicznego dokumentu KP. Wiele uwagi poświęcono szkolnictwu, zwłaszcza każdorocznemu organizowaniu Zielonej Szkoły nad Bałtykiem dla uczniów klas siódmych. Niestety w tym roku się nie odbędzie z powodu epidemii koronawirusa. W dyskusji również poruszano problemy polskiego szkolnictwa. Ponieważ pełnomocnik gminny, Franciszek Jasiok, zrezygnował z dalszego sprawowania funkcji, nowym pełnomocnikiem wybrano Artura Grudzińskiego, Jasiok został jego zastępcą. Na Zgromadzeniu Ogólnym Kongresu Polaków w Trzyńcu hawierzowskich Polaków będzie reprezentowało troje delegatów: Artur Grudziński, Renata Staś i Ewa Kożusznik.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==