Informatory PZKO Błędowice

22.10. Spotkanie Jesienne Klubów Kobiet Dom PZKO w Milikowie-Centrum gościł prawie sto pań z całego Zaołzia. Na spotkanie przyjechały działaczki zaangażowane na rzecz miejscowych kół PZKO,by porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, czegoś się nauczyć, a także spędzić mile czas. Panie z Milikowa poczęstowały przybyłych smacznym drugim śniadaniem, obiadem i deserem. Zadbały również o program kulturalny. Uczestniczki obejrzały baśń o ziarnku kwiatu paproci w wykonaniu dzieci z polskiej szkoły oraz komedię „W sieci“, którą wystawił miejscowy teatr amatorski. Na warsztatach panie mogły nauczyć się robienia stroików i kwiatów z różnych materiałów. Nasze Koło błędowickie na Spotkaniu Jesiennym reprezentowały panie Alicja Klimeš, Aurelia Staś i Bronisława Bałon. 22.10. Spotkanie z okazji 75-lecia PZKO w Hawierzowie-Błędowicach W wypełnionej sali Domu PZKO imprezę zagaiła Halina Hekera podkreślając, iż to jubileusz tych, którzy czują polskość i są wrośnięci w naszą śląską ziemię. Przez 75-letnią historię MK PZKO w Błędowicach szczegółowo przeprowadzili publiczność konferansjerzy Michaela Kirsten i Adrian Siuda. Koło powstało 16 listopada 1947 roku ,na czele zarządu stanął Ernest Fukała. Bezinteresowna praca i zaangażowanie błędowickich pezetkaowców przyniosła wyniki. Pierwszy Dom PZKO „Zborówkę“ przebudowano w latach osiemdziesiątych na nowoczesny obiekt, w którym umieszczono polski oddział Biblioteki Miejskiej w Hawierzowie. W kole aktywnie działała orkiestra taneczna, kółko teatralne, Klub Młodych „Na Strychu“, chór „Błękit“, „Mały Zespół Wokalny“. Obecnie pracuje ZR „Błędowice,“ kapela „Kamraci z Kamratkami“ organizując występy i wyjazdy. Swoją działalność nadal rozwija Klub Kobiet, Seniora i Średniaka, kółko tenisa stołowego. Organizowane są wigilijki, bale, ostatki, wystawy, dożynki, ciekawe wycieczki i prelekcje. Na przestrzeni 75 lat koło prowadziło czternastu prezesów, mnóstwo członków zarządu i rejonowych, o Dom PZKO dbało kilku pracowitych gospodarzy. O niezwykle bogatej i różnorakiej działalności koła można przeczytać w elektronicznym wydaniu kronik na www.bledowice.cz. S potkanie uświetnili wesołymi wierszykami i rytmicznymi piosenkami uczniowie błędowickiej podstawówki. ZR „Błędowice“ poczęstował publiczność wiązanką tańców cieszyńskich, a niezawodni „Kamraci z Kamratkami“ zagrali i zaśpiewali kilka dolańskich i górniczych pieśniczek przeplatanych hawiyrskimi godkami. Grającą na ksylofonie Nikol Filipek z akompaniamentem babci Walerii Pyszko zebrani nagrodzili gromkimi brawami. Następnie Halina Hekera odczytyła list Jana Dziedziczaka, pełnomocnika Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, w którym doceniono działalność PZKO i jego członków. Zwieńczeniem imprezy były wpisy działaczy koła do Złotej Księgi Zasłużonych PZKO. Wyróżniono Danielę Staś, Halinę Chmiel, Lidię Nowak, Marię Bystroń, Otokara Wigłasza i Irenę Dvořákową. Prezes koła Piotr Chroboczek podziękował wyróżnionym za bezinteresowną pracę i zaangażowanie dla dobra Związku. Jubileuszowe spotkanie zakończyło się wspomnieniami i pogawędką przy herbatce i pączku. 2.11. Spotkanie z legendami Śląska Cieszyńskiego Po przerwie wakacyjnej Klub Kobiet swoje spotkania urozmaicał czytaniem legend zaczerpniętych z książki Józefa Ondrusza pt.Cudowny chleb. Janina Toman zaprezentowała legendę „O Złotogłowcu z Goduli“. Halina Chmiel przeczytała legendę „O założeniu Cieszyna” i przybliżyła historię zbudowania Studni Trzech Braci, zaś dzieje wojny trzydziestoletniej ciekawie przedstawiła Waleria Pyszko w podaniu „Cieszynianka“. Na następnym spokaniu Halina Kotula przeczytała legendę „O Czarnej Księżnej“ w Cieszynie, która ochraniała swoich poddanych. Jesienne spotkania z legendami zakończyła Alicja Klimeš inną legendą o złej i okrutnej „Czarnej Księżnej“. 4.11. Spotkanie z folklorem Śląska Cieszyńskiego W ramach spotkania z folklorem połączonego z Klubem Średniaka wysłuchano w sali Domu PZKO ciekawych prezentacji. Interesującą prelekcję Prof. Daniela Kadłubca o folklorze Śląska Cieszyńskiego i pieśniach ludowych pt. „Od Cieszyna sypano dróżeczka“. Całość przeplatano piosenkami, do których przygrywała kapela „Partyja”. Różne rodzaje piwa spróbowali słuchacze podczas prezentacji piwowara M. Kochaniewicza pt. „Warzenie i rola piwa na Śląsku Cieszyńskim“.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==