Informatory PZKO Błędowice

INFORMATOR Miejscowego Koła PZKO Hawierzów-Bł ę dowice 3/2011 Zacni członkowie! Witamy serdecznie czytelników kolejnego, letniego, nieco skróconego wydania „Informatora”. Nadchodzi okres wakacji, a z nim okres zasłu ż onego wypoczynku. Ż yczymy wi ę c wszystkim du ż o sło ń ca i zadowolenia. A po wakacjach w naszym Kole mamy znowu na co si ę cieszy ć . Odrazu pierwsz ą sobot ę wrze ś nia organizujemy „Do ż ynki ś l ą skie”. W tym roku go ś ci ć b ę dziemy bystrzycki zespół „Bystrzyca” oraz hawierzowsk ą kapel ę cymbałow ą (starsza Voni č ka). JESIENI Ą W DOMU I W OGRODZIE Pod tak ą nazw ą przygotowywuj ą swoj ą kolejn ą wystaw ę prac Panie z Klubu Kobiet oraz Panowie z Klubu Seniora MK. Wystawa odb ę dzie si ę w dniach 24 i 25 wrze ś nia w godzinach od 9 do 17. Wszystkich, którzy swymi eksponatami pragn ą wzbogaci ć wystaw ę (owoce 3-5szt., jarzyny ewent. kwiaty) informujemy, ż e ich zbiór odb ę dzie si ę we czwartek 22 wrze ś nia od godz. 15-18 w domu PZKO. Wystaw ę wzbogaci rownie ż wystawa miejscowych pszczelarzy. Wystawy maj ą w naszym Kole bogat ą tradycj ę . Napewno równie ż ta zainteresuje, wi ę c w imieniu organizatorów serdecznie na ni ą zapraszamy. Spotkania Klubu Ś redniaka: 12 sierpnia i 9 wrze ś nia Spotkania Klubu Kobiet i Klubu Seniora: 13. i 27.7. godz. 15 00 Dom PZKO 10. i 24.8. godz. 15 00 Dom PZKO 7. i 21.9. godz. 15 00 Dom PZKO Biblioteka: Czynna w okresie wakacji tylko ś rody w godzinach od 12 – 17

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==