Informatory PZKO Błędowice

Nasi Jubilaci : LIPIEC Cecylia MAŁYSZOWA Ing. Radomir KRYGIEL Mariusz TARABA Rudolf KO Ż USZNIK SIERPIE Ń Helena SŁOWIKOWA Danuše ZOTYKOWA Teodor PAWLAS Ing. Czesław KOCUR WRZESIE Ń Marta MACUROWA Marcela WOJEWODOWA Ing. Ludmiła POTYSZOWA Daria BAŁONOWA Wszystkim Jubilatom najlepsze ż yczenia zdrowia, szcz ęś cia i pomy ś lno ś ci na dalsze lata składa Zarz ą d MK PZKO _______________________________________________________________________________________________________________ Swoje uwagi, artykuły i spostrze ż enia mo ż na zasyła ć pod e-mail: pzko@bledowice.cz , lub admin@bledowice.cz Terminy akcji b ę d ą zamieszczane na naszych stronach internetowych www.bledowice.cz w sekcji „imprezy .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==