Informatory PZKO Błędowice

INFORMATOR Miejscowego Koła PZKO Hawierzów-Bł ę dowice 4/2011 Zacni członkowie! Witamy serdecznie czytelników kolejnego, ostatniego w tym roku „Informatora”. Min ą ł okres wakacji, a czeka nas okres dłu ż szych wieczorów, które mo ż a b ę dzie wykorzysta ć do wspólnych spotka ń . Jedno z nich mo ż e by ć dla wszystkich, nie tylko bł ę dowian, bardzo szczególne. Na dnia 11.11.11 przygotowywana jest bowiem akademia jubileuszowa z okazji 100-lecia naszej bł ę dowickiej podstawówki. Nast ę pnie 10.12. nasi zespołowicze pod kierownictwem pa ń stwa Palowskich i H. Bilana wyst ą pi ą z nowo przygotowanym programem całowieczorowym „Od postu do postu”, na który równie ż wszystkich serdecznie zapraszamy. Tradycyjnymi imprezami grudniowymi s ą , równie ż w tym roku organizowane, wigilijka oraz sylwester dla wszystkch, nawet tych najmłodszych (oczywi ś cie z rodzicami). Tym zako ń czymy chyba udany rok 2011. VII rocznik memoriału Jasia Nierostka w tenisie stołowym MK PZKO organizuje w sobot ę 8.10. z kolei ju ż 7. rocznik turnieju w tenisie stołowym o puchar MK. Rozgrywki rozpoczynaj ą si ę od godz. 9 30 w Domu PZKO. Rejestracja zawodników od godz. 9 00 . Zgłoszenia przyjmuj ą do 5.10. J. Bilan (723 799 185) oraz P. Chroboczek (602 529 546). Zawodników i sympatyków zapraszaj ą organizatorzy. Spotkania Klubu Ś redniaka: 14 pa ź dziernika, 11 listopada i 9 grudnia Spotkania Klubu Kobiet i Klubu Seniora: 5. i 19.10. godz. 15 00 Dom PZKO 2., 16.8. i 30.11. godz. 15 00 Dom PZKO 14. i 28.12. godz. 15 00 Dom PZKO Akcje naszego Koła zaplanowane w IV kwartale: 16.11. godz. 16:00 – Prelekcja ing. Z. Rakowskiego – „JAPONIA” 10.12. – Premiera programu „Od postu do postu” 14.12. – Wigilijka 31.12. – Zabawa sylwestrowa

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==