Informatory PZKO Błędowice

koron. Wierzymy, ż e w przyszłych latach b ę dziemy mogli by ć tak samo zadowoleni. Wyniki Memoriału Jasia Nierostka w tenisie stołowym Zgodnie z tradycj ą odbył si ę ju ż ósmy rocznik tego turnnieju. Wzi ę ło w nim udział 24 zawodników, w tym 11 uczniów naszej bł ę dowickiej podstawówki. A oto wyniki w poszczególnych kategoriach: Kat.I (chłopcy klasa. 5-6) Kat.II (chłopcy klasa 7-8) 1 . PISULA Dawid 1. SADOWY Kamil 2. CIENCIAŁA Dawid 2. NOWATKOWSKI Sebastian 3. SADOWY Marcin 3. NOWAK Roman Kat.III (dziewcz ę ta) Kat.IV ( doro ś li do 50lat) 1 . KADŁUBIEC Ania 1. PA Ź DZIORA Roman ( Bł ę dowice) 2. PALÁŠEK Agata 2. JASTRZ Ę BSKI Stanisław ( Bł ę dowice) 3. PIECHOTA Daria 3. STA Ś Karol ( Bł ę dowice) Kat.V (doro ś li 50-70 lat) Kat.VI (doro ś li nad 70lat) 1. MOKREYŠ Vladimír ( Bł ę dowice) 1. KRUPA Eugeniusz ( Olbrachcice) 2. WAWRZYCZEK Jerzy ( Bł ę dowice) 2. LAUŠ Zden ě k ( Bł ę dowice) 3. M Ą CZKA Stanisław ( Orłowa) 3. POTA Č B ř etislav ( Bł ę dowice) W finale o puchar przechodni MK zwyci ęż ył tym razem p. Roman Pa ź dziora. Medale, dyplomy i nagrody przekazał kierownik turnieju, prezes MK, Piotr Chroboczek. Głównym arbitrem zawodów był tym razem Jerzy Bilan. Organizatorom, kierownictwu oraz MK nale żą si ę podzi ę kowania za zakupienie nagród i realizacj ę imprezy. T.N. Spotkania Klubu Ś redniaka: 9 listopada i 14 grudnia Spotkania Klubu Kobiet i Klubu Seniora: 3., 17. i 31.10. godz. 15 00 Dom PZKO 7. i 21.11. godz. 15 00 Dom PZKO 5. i 19.12.(wigilijka) godz. 15 00 Dom PZKO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==