Informatory PZKO Błędowice

Działalność MK PZKO Błędowice w drugim półroczu 2017 2.9. 48.Dożynki Śląskie Święto plonów ma w Błędowicach długą tradycję. 2 września MK PZKO zaprosiło na Dożynki Śląskie po raz 48. Imprezę rozpoczął korowód ponad stu wykonawców w strojach ludowych, których oklaskiwała licznie zebrana publiczność. Obrządek dożynkowy rozpoczął ZR Błędowice, któremu towarzyszył chórek. Gazdami tegorocznego święta plonów byli prezes koła Piotr Chroboczek z małżonką Stanisławą. Przodownicy Wiktoria Kowalczyk i Filip Tomanek wręczyli im dożynkowy wieniec i bochenek chleba. W roli konferansjerów wystąpili Barbara Owczarzy i Jakub Staś. Przybyli również goście oficjalni-prezydent Hawierzowa Jana Feberová, konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, preses ZG PZKO Jan Ryłko, który podziękował gospodarzom za zaproszenie i przedstawił gości z Litwy, Łotwy i Polski-uczestników projektu „Wiedza bez granic“, który PZKO realizuje z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Po obrządku dożynkowym rozpoczął się program, w którym występ ZR Błędowice przeplatał się z hawierzowską Voničką. Błędowice zaprezentowały kilka tańców ludowych, a mali tancerze z Vonički pokazali gry i zabawy na łące, zaś starsi tańce ludowe i zbójnickie, do których przygrywała kapela młodych muzyków. Program zakończył również na ludwo występ zespołu Styl Folk z Polski. W ponad dwie godziny trwającym występie, nagradzanym oklaskami, tancerze i muzycy bawili licznie zebraną publiczność tańcami, śpiewem i dobrą muzyką. Nie zabrakło dożynkowego poczęstunku. Do wyboru była mielonka, kotlet, jelito z kapustą, stryki oraz kołacze i mokry bufet. Jak każe tradycja gazdowie częstowali gości miodulą i kołaczami. Dla dzieci przygotowano wędkę i strzelanie z wiatrówki. Loteria z wartościowymi nagrodami uszczęśliwiła małych i dorosłych. Chociaż pogoda była niepewna, publiczność dopisała. Sprzedano 284 bilety, a zysk z imprezy wynosił 64 647,-Kcz. Dzięki ofiarnej, bezinteresownej pracy i zaangażowaniu członków zarządu i pomocy członków MK PZKO dożynki były udane. 3.9.Wyjazd ZR „Błędowice“ z chórkiem do Częstochowy Członkowie ZR Błędowice zaprezentowali się w Częstochowie w finale Koncertowych Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Wydarzenie towarzyszyło XXVI Krajowej Wystawie Rolniczej, a artyści z Zaolzia wystąpili na częstochowskim placu Biegańskiego z Zespołem Pieśni i Tańca Częstochowa. 7.10.Jubileusz 70-lecia Miejscowego Koła PZKO w Hawierzowie-Błędowicach 15 czerwca1947 roku na podstawie urzędowego zezwolenia o utworzeniu Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego odbyło się w Błędowicach pierwsze konstytucyjne zgromadzenie, które wybrało Komitet Organizacyjny. 16 listopada 1947 roku w Domu Robotniczym odbyło się Walne Zebranie, na którym wybrano prezesa Koła, Ernesta Fukałę. Od tego dnia MK PZKO w Błędowicach zaczyna istnieć i pisać swoją historię jako reprezentant dawnych polskich organizacji na Śląsku Cieszyńskim. Na zebraniach w Domu Robotniczym członkowie podkreślali potrzebę posiadania własnego lokalu. W roku 1963 zakupiono tzw. Zborówkę, którą przebudowano na Dom PZKO. W roku 1984, za prezesowania Tadeusza Nierostka, przystąpiono wg projektu Ing.arch. Oskara Chmiela do gruntownej przebudowy obiektu i dzięki pomocy miasta Hawierzowa i tysiącom godzin odpracowanych bezinteresownie przez członków PZKO powstał nowoczesny gmach, który uroczyście otwarto 15 września 1985 roku. Dzięki świetnemu zapleczu Dom PZKO wykorzystwany jest nie tylko do organizowania imprez Koła, korzystają z niego liczne organizacje działające w Hawierzowie i osoby prywatne. W jego lokalach mieści się polski oddział Biblioteki Miejskiej.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==