Informatory PZKO Błędowice

Na przestrzeni 70 lat działalność członków PZKO była niezwykle bogata i rozmaita. Rozwijał się teatr amatorski, popularna była orkiestra taneczna, chór „Błękit”, „Mały Zespół Wokalny”, dziewczęce zespoliki śpiewacze, drużyna siatkówki, kółko fotograficzne, klub propozycji. Obecnie do najaktywniej działających należą Klub Kobiet, Klub Seniora, Klub Średniaka, kółko tenisa stołowego, kapela „Kamraci z Kamratkami” i taneczny Zespół Regionalny „Błędowice”. Obydwa zespoły pielęgnują nasz rodzimy folklor i reprezntują miasto Hawierzów na festiwalach rownież poza granicami państwa. Jak z nazwy wynika zadaniem Koła jest szerzenie kultury i oświaty. W Domu PZKO odbywają się Bale PZKO i Młodzieżowe, Podwieczorki Ostatkowe, Dożynki Śląskie, wigilijki, prelekcje tematyczne, wystawy Klubu Kobiet i Seniora. Dla członków organizowane są wycieczki. Od 1947 roku prowadzone są kroniki Koła, obecnie i w postaci elektronicznej. Bardzo pomyślnie rozwija się współpraca z błędowicką polską szkołą i Małymi Błędowianami. Zarząd postanowił przypomnieć i uczcić bogatą działalność Koła. Dnia 7.10.2017 zaprosił członków MK PZKO i sympatyków na Popołudnie Jubileuszowe, na które przybyli również oficjalni goście: Maria Kovács, wicekonsul konulatu RP w Ostrawie, prezes ZG PZKO Jan Ryłko i radny Hawierzowa Bogusław Niemiec. W wypełnionej sali Domu PZKO para młodych konferansjerów w ciekawy sposób prezentowała zebranym70- letnią historię Koła, przeplataną poezją i muzyką, wierszykami i piosenkami o Krakowie w wykonaniu uczniów błędowickiej podstawówki. Świetne wykonanie układów tanecznych, piękne stroje, wdzięk par tanecznych z ZR Błędowice oraz ludowe piosenki i dźwięczne melodie w wykonaniu kapeli Kamraci z Kamratkami publiczność rzęsiście oklaskiwała w drugiej części programu artystycznego. Oficjalna część obchodów jubileuszowych zakończona została wręczeniem Aktów uznania miejscowym działaczom przez prezesa Zarządu Głównego PZKO, Jana Ryłkę. W Złotej Księdze PZKO będącej najwyższym odznaczeniem związkowym złożyli swoje podpisy: Anna Stasiowa, Edward Bilan, Bolesław Bystroń i Tadeusz Nowak. Po części oficjalnej prezes MK PZKO , Piotr Chroboczek, podziękował zebranym za przybycie i zaprosił do wspólnej pogawędki przy herbatce. 18.11. „Tacy Jesteśmy“ 2017 Uroczysta gala, podczas której wyłoniono nazwiska laureatów tegorocznej edycji konkursu „Tacy Jesteśmy“ odbyła się wTeatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie. Nagrodę „Złoty Jestem“ odebrała pedagog Maria Szymanik, nominowana za wyjątkowe zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci poprzez prowadzenie licznych zespołów dziecięcych. Aktualnie pod jej skrzydłami znajdują się cztery grupy dziecięce, z tego najdłużej, bo od 30 lat, prowadzi zespół śpiewaczy „Cieszynianka“ skupiający dzieci polskich przedszkoli w Czeskim Cieszynie i młodszych klas cieszyńskiej podstawówki. Radości i zaskoczenia nie kryli członkowie Chóru Męskiego „Gorol“ oraz dyrygentka Katarzyna Kantor, którzy w konkursie „Tacy Jesteśmy“ zdobyli nagrodę publiczności. 25.11.XXIII Zjazd PZKO W Domu Robotniczym w Suchej Górnej odbył się XXIII Zjazd PZKO, w którym wzięło udział 169 delegatów. Ich zadaniem był wybór nowych władz organizacji oraz określenie kierunków działania na następne cztery lata. Obrady rozpoczęly się od uchwalenia przez delegatów m.in. nowego statutu PZKO w brzmieniu przyjętym przez Konwent Prezesów. Ostatnie cztery lata działalności związku podsumował dotychczasowy prezes Jan Ryłko. W swoim wystąpieniu stwierdził, iż kondycja związku pod względem ekonomicznym, organizacyjnym, rozpoznawalności,prestiżu jest dobra. Przyznał jednocześnie, że był zmuszony do podejmowania szeregu niepopularnych decyzji, by poprawić efektywność działania związku. Stwierdził, że w większym stopniu jesteśmy zauważalni i doceniani przez odpowiednie władze wojewódzkie i lokalne. Zaproponował zebranym m.in. przyjęcie przez Zjazd nowego logo PZKO, utworzonego z okazji 70-lecia PZKO. W dalszej części sprawozdania zaproponował, by Zjazd wycofał akces PZKO z Kongresu Polaków. Po sprawozdaniu prezesa wystąpili goście. W imieniu Senatu RP działaczom PZKO gratulował senator Andrzej Pająk, senator RC Jerzy Cienciała, wójt Suchej Górnej Jan Lipner, Eugeniusz Delong, przedstawiciel Rady Rządu RC oraz Janusz Bilski, konsul generalny RP w Ostrawie. Po godzinie 12,00 delegaci poznali kandydatów do fotelu prezesa. Na liście pojawiło się kilka nazwisk, swój udział potwierdziła jednak tylko Helena Legowicz i Jan Ryłko, który ostatecznie wycofał się z wyborów. Helena Legowicz była jedynym kandydatem do tego fotela. W tajnyn głosowaniu poparło ją 103 delegatów, 65 głosów było nieważnych. Wybrano Zarząd Główny PZKO. Przez następne cztery lata będą go tworzyli: Bogdan Hajduk, Piotr Chroboczek, Marian Jochymek, Adam Kolasa, Stanisław Kołek, Gabriel Kopeć, Anna Piszkiewicz, Andrzej Suchanek, Halina Szczotka, Lucyna Šknouřil. W komisji rewizyjnej zasiądą: Jadwiga Karolczyk, Mirosława Lasota, Zbigniew Franek, Halina Zawadzka, Józef Szymeczek. Na finał obrad Zjazd przyjął do wiadomości sprawozdania Zarządu Głównego, komisji rewizyjnej oraz mandatowo-wyborczej, zatwierdził program działania PZKO na lata 2018-2021. Po

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==