Informatory PZKO Błędowice

urz ą dze ń w kuchni, a szukujemy si ę do zacieplenia najkrytyczniejszych miejsc starej cze ś ci budynku. Niektóre z tych planów zale żą od wniku podanych grantów. Jestem jednak przekonany, ż e wspólnymi siłami zrealizujemy podj ę te zadania i uchwały . M.B. Akcje naszego Koła zaplanowane w II kwartale: 9.4. – Ś MIGUS DYNGUS 20.6. – SMA Ż ENIE JAJECZNICY ZEBRANIA ZARZ Ą DU 7.5. (z rejonowymi) , 4.6., 2.7. Terminy kolejnych akcji b ę d ą zamieszczane na naszych stronach internetowych www.bledowice.cz w sekcji „imprezy”. Spotkania Klubu Ś redniaka: 13 kwietnia (20.4. – wycieczka do piwowaru Koniczek), 11 maja i 8 czerwca Spotkania Klubu Kobiet i Klubu Seniora: 4. i 18.4., 2.,16. i 30.5., 13. i 27.6 zawsze o godz. 15 00 w Domu PZKO Nasi Jubilaci : KWIECIE Ń Zofia TOMANOWA Janina TOMANOWA Bogumiła LUGSCH Ludmila PAWLASOWA Danuta Ś WIDROWA Ing. Roman CHMIEL MAJ Helena MICHALIKOWA Alfred KO Ń CZYNA Lidia RADECKA CZERWIEC Ing. Stanisław JONSZTA MUDr. Jan LUGSCH Franciszek CICHY Wszystkim Jubilatom najlepsze ż yczenia zdrowia, szcz ęś cia i pomy ś lno ś ci na dalsze lata składa Zarz ą d MK PZKO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==