Informatory PZKO Błędowice

Akcje naszego Koła zaplanowane w III kwartale: 1.9. – DO Ż YNKI Ś L Ą SKIE ZEBRANIA ZARZ Ą DU 6.8. (z rejonowymi) , 3.9. Terminy kolejnych akcji b ę d ą zamieszczane na naszych stronach internetowych www.bledowice.cz w sekcji „imprezy”. Spotkania Klubu Ś redniaka: 10 sierpnia i 14 wrze ś nia Spotkania Klubu Kobiet i Klubu Seniora: 8. i 22.8., 5. i 19.9. zawsze o godz. 15 00 w Domu PZKO Nasi Jubilaci : LIPIEC Mgr. Halina CHMIELOWA SIERPIE Ń Renata DURCZOKOWA Maria JEDLICZKOWA Ing. Leszek FUKAŁA WRZESIE Ń Katarzyna JURCZKOWA Karol FOLWARCZNY Ing. Franciszek CHOWANIEC Emilia KUBICZKOWA V ě ra PIETRUSOWA Ing. Karol STA Ś MK dzi ę kuje za dary pieni ęż ne p. M. Nierostkowej oraz L. Pawlasowej. Wszystkim Jubilatom najlepsze ż yczenia zdrowia, szcz ęś cia i pomy ś lno ś ci na dalsze lata składa Zarz ą d MK PZKO Swoje uwagi, artykuły i spostrze ż enia mo ż na zasyła ć pod e-mail: pzko@bledowice.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==